reprografické práce

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


Polygrafická výroba

Grafický návrh:

návrh grafického spracovania zákazky,

Sadzba:
úprava fotografi í, úprava textov, zlom strán, príprava na tlač, export dát.
 

• Tlač:
digitálna veľkoformátová (90cm) a maloformátová(A3) ofsetová do formátu A1
 

• Skenovanie a kopírovacie práce
Čiernobiele
Farebné
veľkoformátové
 

• Výroba a tlač neštandardných tlačív podľa požiadaviek zákazníka

 

Knihárenské spracovanie

  • knižné väzby V1, V2, V4, V8
  • laminovanie (ve3⁄4ko aj maloformátové)
  • rezanie, ryhovanie, zlátenie, perforácia, razenie, špeciálne väzby

 

PEFC Certifikát:


NLC- referát reprografi e je držiteľom PEFC certifi kátu na sledovanie pohybu certifi kovaného papiera počas výrobné-
ho procesu, čo nás oprávňuje používať na výrobu tlačovín PEFC certifi kovaný papier.

 

tomenu