Služby v oblasti lesníckeho poradenstva

skipmenu

tomenu

1

Ponuka:


  • Zabezpečenie dynamického poradenstva pre vlastníkov, užívateľov a podnikateľské subjekty v lesníctve
  • Informovanie majiteľov a užívateľov lesa o podporných finančných nástrojoch v rámci lesného hospodárstva
  • Transfer vedeckých poznatkov, výsledkov výskumnej činnosti a inovačných postupov pre lesné hospodárstvo
  • Prostredníctvom špecializovaných odborníkov poradenstvo v oblasti: zisťovania stavu ekosystému, hospodárskej úpravy lesov, zakladania a pestovania lesa, ochrany lesa, poľovníctva, ekonomiky lesného hospodárstva, komplexného využitia biomasy, ťažbovo-dopravných a iných lesníckych technológií
  • Organizovanie krátkodobých seminárov a školení na aktuálne témy – legislatívne, ekonomické, účtovné, daňové
  • Poradenstvo v oblasti zákonných predpisov a noriem na hospodárenie a rešpektovanie environmentálnych podmienok
  • Realizácia domácich a medzinárodných projektov v oblasti poradenstva

Referencie:


  • Certifikácia poradcov pre lesného hospodárstvo
  • Tvorba poradenského systému pre oblasť lesného hospodárstva

 

tomenu