Služby v oblasti ochrany lesa

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


 • Návrh komplexných postupov ekologicky akceptovateľných metód ochrany lesov proti hlavným druhom podkôrneho, listožravého a cicavého hmyzu.
 • Návrhy komplexných ochranárskych opatrení na zmiernenie negatívneho pôsobenia hubových patogénov vo vzťahu k zvýšeniu ekologickej stability lesov.
 • Návrh efektívnych metód potláčania nežiaducej vegetácie v lesoch a lesných škôlkach.
 • Determinácia a monitoring biotických škodcov lesa, návrh obranných opatrení v lesných porastoch a lesných škôlkach.
 • Vypracovanie komplexných realizačných projektov ochrany lesa pre jednotlivé LUC a JPRL, ako aj výskumných projektov pre ich financovanie z domácich a zahraničných grantových agentúr.
 • Testovanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu lesa proti podkôrnemu, listožravému, cicavému hmyzu, patogénnym hubám, nežiaducej vegetácii a zveri pre účely registrácie.
 • Sledovanie výskytu karanténnych škodcov a usmerňovanie výkonov fytokaranténnych opatrení v lesoch, spolupráca s ÚKSÚP-om a zahraničnými fytosanitárnymi organizáciami.
 • Kontrola zdravotného stavu lesov SR, zisťovanie a evidencia výskytu škodlivých činiteľov.
 • Výskum, vývoj a overovanie metód kontroly a obrany lesov pred škodlivými činiteľmi.
 • Spracovávanie krátkodobých a dlhodobých prognóz vývoja zdravotného stavu lesov.
 • Vypracovávanie návrhov opatrení na zlepšenie zdravotného stavu lesov na zvládnutie kalamitných situácií.

 

Prenájom konferenčných priestorov Strediska LOS v Banskej Štiavnici pre pracovné porady a školenia. K dispozícii sú:

 • Kapacita: 25 ľudí
 • WiFi pripojenie na internet
 • Dataprojektor s plátnom
 • TV s uhlopriečkou 160 cm – pripojenie HDMI konektorom na notebook
 • K dispozícii kávovarom, príprava čaju a priestory pre občerstvenie
 • Parkovanie v uzatvorenom areáli pre 10 áut
 • K dispozícii je aj možnosť objednania nocľahu pre účastníkov porád – kapacita 8 ľudí
 • Cena prenájmu konferenčných priestorov: 10,- €/1 hod. bez DPH

 

 

Technické prostriedky:


5 x zariadenie na mikroskopiu s možnosťou digitálnych záznamov (Olympus, Leica).

6 x klimatizačný box pre chovy škodlivých druhov hmyzu s nastavením teploty a vlhkosti.

3 x Flowbox pre tvorbu sterilného prostredia.

4 x klimatizovaná miestnosť pre realizáciu laboratórnych pokusov.

12 x box rozmeru 2 x 2 x 2 m pre poloprevádzkové pokusy s automaticky riadenou závlahou.

3 x zariadenie pre plošnú pozemnú aplikáciu chemických prípravkov.

Lapače a iné terénne zariadenia pre realizáciu pokusov na overovanie feromónových prípravkov.

 

Referencie:


Návrhy a realizácia obranných opatrení proti mníške veľkohlavej v rokoch 2004-2006.

Projekty na záchranu smrečín po kalamite z roku 2004.

Testovanie prípravkov pre chemické firmy.

 

tomenu