Služby v oblasti poľovníctva

skipmenu

tomenu

1


Ponuka:


  • Vypracovanie projektov zvyšovania úživnosti poľovných revírov.
  • Vypracovanie projektov poľovníckeho manažmentu zveri v poľovných revíroch, poľovných oblastiach a lokalitách.
  • Monitoring a ocenenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch.
  • Analýza potenciálneho ohrozenia lesných porastov zverou a návrh opatrení na zmiernenie škôd.
  • Analýza veku ulovenej zveri.
  • Vypracovanie realizačných projektov zverníc a bažantníc, resp. zverofariem.
  • Monitoring vplyvu cestnej a železničnej siete na zver a návrh zmiernenia dopravných kolízií so zverou.

 

Technické vybavenie:


Laboratórium pre analýzu veku ulovenej zveri.

Kompletný systém pre monitoring pohybu poľovnej zveri.

 

tomenu