Webové aplikácie a internetové služby

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


• Webové aplikácie a webové služby vyvinuté s dodržaním štandardov W3C a poskytujúce prostredie pre spracovanie a sprístupnenie špecifických informácií podľa požiadaviek užívateľa cez užívateľské rozhranie, ktorým je v prípade tenkého klienta internetový prehliadač.
• GIS aplikácie

 

Technické vybavenie:


• SQL Server 2012 • ArcGis Server 10

 

Referencie:


• Lesnícky geografický informačný systém
• Poľovnícky GIS
• Webová lesná hospodárska evidencia

 

tomenu