O nás

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

head.jpgNárodné lesnícke centrum (NLC) je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR. Predmet činnosti organizácie je uvedený v jej zriaďovacej listine č. 6481/2005-250 z 22.11.2005, ktorá bola doplnená Rozhodnutím MP SR č. 1549/2007-250 z 19.3.2007 a Rozhodnutím MP SR č. 3632/2007-250 z 23.8.2007.

NSRV ARVI NSRV
tomenu