História

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

DSC_0062.jpgNLC stavia na tradíciách histórie lesníckeho výskumu, vzdelávania a HÚL

História vedy - Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene
 • 31. 12. 1897 - Minister pôdohospodárstva Uhorska I. Daranyi vydal výnos o vytvorení uhorských kráľovských výskumných staníc
 • 1. 1. 1898 - Ústredná lesnícka výskumná stanica v Banskej Štiavnici
 • 1918 - Ústav pre pestovanie lesov a lesnícku biológiu v Banskej Štiavnici
 • 1924 - Výskumný ústav pre lesnícku ťažbu a lesnícke technológie v Banskej Štiavnici
 • 1947 - Riaditeľstvo výskumných ústavov lesníckych v Banskej Štiavnici
 • 1950 - Výskumný ústav mechanizácie v lesnom hospodárstve v Oravskom Podzámku
 • 1950 - Výskumná stanica v Gabčíkove

DSC_0045.jpg

 • 1951 - Výskumné stanice v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Hrádku
 • 1952 - Výskumný ústav lesného hospodárstva (VÚLH) v Banskej Štiavnici
 • 1964 - Sídlo VÚLH sa presťahovalo do Zvolena
 • 1991 - VÚLH sa mení na Lesnícky výskumný ústav (LVÚ) Zvolen 

História celoživotného vzdelávania – prehľad vývojových medzníkov ÚVVP LVH SR Zvolen

 

 • 23. 9. 1977 - Rozhodnutie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva o zriadení Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SSR. Ústav zabezpečoval:
  • prípravu mládeže na robotnícke povolania prostredníctvom SOU a LOU, ktorých bol zriaďovateľom
  • ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odvetví lesného a vodného hospodárstva
  • edičnú a vydavateľskú činnosť
 • 1980 - Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen v spolupráci s SOU organizoval rezortné súťaže žiakov SOU
 • 1993 - transformácia Ústavu z rozpočtovej organizácie na príspevkovú
 • 2001 - aktualizácia zriaďovacej listiny z dôvodu delimitácie SOU pod riadenie KÚ

História HÚL – Lesoprojektu Zvolen

 • 1879 - Taxačné kancelárie pri riaditeľstvách Štátnych lesov
 • 1946 - Taxácia Štátnych lesov v Banskej Bystrici
 • 1952 - Lesoprojekta Zvolen
 • 1961 - Ústav pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene
 • 1978 - Lesoprojekt – Ústav pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene
 • 1989 - Lesoprojekt Zvolen
NSRV ARVI NSRV
tomenu