Lesnícky geografický informačný systém

skipmenu

tomenu

Cieľom projektu "Lesnícky GIS" je vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax, decíznu sféru a verejnosť.

Hlavné aktivity a chronológia riešenia projektu:

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT projektu (09/2009 – 03/2010)
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, zostavenie webových služieb pre dáta (09/2009 – 08/2010)
1.3 Vývoj lesníckeho geografického informačného systému  (09/2009 – 02/2012)

 

Thumbnail of Photo Number a2d19fa3ca88db6e5011b41f87b8ec7d Meno:Mgr. Mária Fekiačová
Úsek:Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovisko:Sokolská 2, Zvolen
Stredisko: 2055030 , Referát finančného riadenia projektov
Poschodie:1 posch.
Číslo dverí:38
Telefón:045/5314263
E-mail:Maria.Bahledova nlcsk.org
           
NSRV ARVI NSRV
tomenu