Zamestnanci

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

Zoznam našich pracovníkov:

 

Thumbnail of Photo Number a5c3f4931eb39adf4dceace56b6dbda4 Meno:Ing. Miriam Maľová PhD.
Úsek:Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovisko:T.G.Masaryka 22, Zvolen
Stredisko: 2054300 , Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri
Poschodie:3 posch.
Číslo dverí:4,42
Telefón:045/5314 320
E-mail:Miriam.Malova nlcsk.org
           
NSRV ARVI NSRV
tomenu