SRA (Slovakia Research Area)

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

att191a4.png
Projekty schválené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

 


 

EU EU_EFRR logo_opvav agentura_cmyk

Podporujeme výzkumné aktivity na slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Projekty schválené Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ:

NSRV ARVI NSRV
tomenu