ARANGE

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Arange

 

ARANGE alebo Progresívny multifunkčný manažment lesov v horských regiónoch Európy je projekt spolupráce, do ktorého sa vrátane Národného lesníckeho centra zapojilo 16 partnerských inštitúcií z 11 európskych krajín v rámci výzvy 7. Rámcového programu EK. Koordinátorom projektu je Inštitút pestovania lesa z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU).

 

Celkové náklady projektu sú 3 818 788,71 Eur, pričom príspevok Európskej komisie tvorí  2 991 077,00 Eur. Začiatok 36 mesačného projektu bol oficiálne zahájený 1. februára 2012.

 

Hlavným cieľom projektu je zhodnotiť súčasný stav a navrhnúť alternatívne stratégie pre multifunkčné obhospodarovanie rozdielnych lesných typov v meniacich sa klimatických a socioekonomických podmienkach horských regiónov Európy.

 

Štruktúra riešenia projektu je diferencovaná na 7 pracovných balíkov:

 • WP1 - spoločná platforma dát,
 • WP2 - kvantifikácia služieb,
 • WP3 - politické dokumenty,
 • WP4 - rozvoj nových nástrojov,
 • WP5 - syntéza a vytvorenie nástroja pre manažérov,
 • WP6 - spolupráca s miestnymi „stakeholdermi“ a diseminácia výsledkov,
 • WP7 - koordinácia + manažment projektu.

 

Projekt zahŕňa 7 záujmových regiónov:

 • Iberijské hory (ES),
 • Západné Alpy (FR),
 • Východné Alpy (AT),
 • Dináre (SI),
 • Západné Rodopi (BG),
 • Západné Karpaty (SK - Výskumno-demonštračný objekt Kozie Chrbty),
 • Škandinávske hory (SE).

 

Pre každý región bude vypracovaná samostatná prípadová štúdia, v rámci ktorej budú identifikované vzťahy medzi ťažiskovými ekosystémovými službami, analyzovaný súčasný stav a ďalší vývoj politík a dotknutých riadiacich štruktúr, vybrané ekonomicky efektívne manažmentové stratégie - modely využitia ekosystémových služieb vlastníkmi pôdy (lesov) a spoločnosťou ako takou, a preskúmaná senzitivita súčasných manažmentových postupov z hľadiska dynamiky klimatických a ekonomických podmienok. Syntézou takto získaných vedeckých poznatkov bude vytvorený webový nástroj na podporu rozhodovania v oblasti multifunkčného obhospodarovania horských lesov.

 

Webová stránka projektu: http://www.arange-project.eu

 

ARANGE

     imagesCAM7K2UI               logo 7FP                                                                               

NSRV ARVI NSRV
tomenu