Cegis

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Projekt je zameraný na progresívne oblasti geoinformatiky, tvorbu, spracovanie a využitie údajov DPZ. Otvára možnosť distribúcie týchto údajov ale aj na ne naviazaných služieb pre subjekty verejného a súkromného sektora v stredoslovenskom regióne aj v celej SR.

Cieľom projektu je podporiť výskum na skvalitnenie rozhodovacích procesov pri manažovaní lesa v krajine na báze geoinformatiky prostredníctvom dobudovania technickej infraštruktúry centra excelentnosti a jeho dátovej podpory, ako aj podpora excelentného výskumu v oblasti pôsobenia centra aodpora organizačných, aplikačných a diseminačných aktivít centra.

Výskumné riešenia centra vytvárajú potenciál na vytváranie nových inovatívnych malých a stredných podnikov cez skvalitňovanie, spresňovanie a objektivizáciu rozhodovania hospodárskych opatrení vykonávaných v lese. Zavedenie, propagácia a rozvoj špičkových technológií vedie k tvorbe malých špecializovaných subjektov pôsobiacich pri ich aplikácií, ale aj rozvoju celej oblasti tzv. location based services aj vo väzbe na európske iniciatívy. Získavanie a rozširovanie poznatkov v oblasti pôsobenia centra vykonávaním excelentného výskumu, spracovávaním progresívnych typov údajov pomocou špičkových prostriedkov informačných a komunikačných technológií, výmennými stážami a pobytmi špecialistov na zahraničných pracoviskách, začlenením centra do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce dochádza k výraznému pozitívnemu kvalitatívnemu posunu v činnosti NLC.

cegis

NSRV ARVI NSRV
tomenu