Programu cezhraničnej spolupráce ENPI

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Bez názvu

 

Projekt “Foresters towards life long learning for better forest management“ financovaný Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina je kooperáciou medzi NGO FORZA Agentúrou pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu (UA), Karpatským regionálnym vzdelávacím centrom (UA) a Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

 

Celkové náklady projektu, ktorý má trvať od júna 2012 do júna 2014, sú pri 10% podiele spolufinancovania 373 682,08 EUR.

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre celoživotné vzdelávanie lesníckych profesionálov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom rozvoja systému praktických školení a naštartovania efektívnej inštitucionálnej spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a obhospodarovateľmi lesovz oboch krajín.

 

V rámci projektu budú založené 4 terénne výukové plochy, vyvinutý  tréningový program pre lektorov prírode blízkeho pestovania lesa, vydaná odborná publikácia, vyškolených niekoľko desiatok lesníkov v problematike prírode blízkeho pestovania lesa a pre účely propagácie celého projektu bude vytvorená internetová stránka.

 

                   

NSRV ARVI NSRV
tomenu