Vedecká rada NLC

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

V súlade s Článkom IX. Organizačného poriadku Národného lesníckeho centra pre zabezpečenie účinnosti a odbornosti riadenia vytváram poradný orgán Vedeckú radu Národného lesníckeho centra.

Vedecká rada Národného lesníckeho centra je poradným orgánom generálneho riaditeľa pre posudzovanie koncepčných a zásadných vedecko-výskumných úloh NLC. Členmi Vedeckej rady Národného lesníckeho centra sú poprední vedeckí zamestnanci NLC, zástupca zriaďovateľa a iné uznávané vedecké a odborné osobnosti. Predseda Vedeckej rady Národného lesníckeho centra je súčasne členom Poradného zboru expertov.

Vedecká rada Národného lesníckeho centra bola ustanovená s účinnosťou od 10. 07. 2009.

NSRV ARVI NSRV
tomenu