Členovia Vedeckej rady NLC

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Predseda:              Ing. Andrej Kunca, PhD.

Podpredseda:        doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
 
Interná sekcia:      Ing. Milan Zúbrik, PhD.
                               Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
                               Dr. Ing. Tomáš Bucha
                               prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
                               Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
                               doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
                               Ing. Roman Longauer, CSc.
                               Dr. Ing. Bohdan Konôpka
                               Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
                               Ing. Miroslav Kovalčík
                               Ing. Ladislav Kulla, PhD.
                               Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
 
Externá sekcia:      Ing. Peter Fleischer, PhD.
                               prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
                               doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.
                               doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
                               prof. Ing. Július Novotný, CSc.
                               doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
                               prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
                               Ing. Peter Zach, CSc.
                               Ing. Petr Záhradník, CSc.
NSRV ARVI NSRV
tomenu