Lesníci chcú predložiť premiérke Radičovej petíciu

skipmenu

tomenu

Juraj Vanko, prezident Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov: "Ministerstvo životného prostredia po prvé neplné programové vyhlásenie vlády v časti, kde sa zaviazalo vykonať prehodnotenie chránených území na Slovensku a po druhé, nemá záujem vykonať analýzu dopadov súčasnej ochrany prírody na verejné financie."

Pavol Šrámek, redaktor: "Generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody ministerstva životného prostredia Rastislav Rybanič tvrdí, že na oboch veciach pracujú. Momentálne sa podľa neho dopracúva odborná metodika. Pokiaľ ide o to, koľko stojí ochrana prírody, upozorňuje."

Rastislav Rybanič, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody ministerstva životného prostredia: "Ministerstvo životného prostredia sa nestotožňuje s názorom, že ak nie sú peniaze, nemá sa chrániť príroda, ale hľadá nové inovatívne ekonomické nástroje tak, aby sme svoje prírodné bohatstvo chránili a zároveň nadmieru nezaťažovali štátny rozpočet. Pri ekonomike ochrany prírody, na rozdiel od neštátnych vlastníkov, je potrebné vyhodnotiť aj ekonomické prínosy z chránených území, verzus náklady a MŽP takúto analýzu pripravuje."

NSRV ARVI NSRV
tomenu