Na Technickej univerzite promovali absolventi Detskej lesníckej univerzity

skipmenu

tomenu

ZVOLEN. Dohromady 46 detí zo šiestich zvolenských základných škôl, ktoré v školskom roku 2010/2011 úspešne prešli sériou desiatich odborných prednášok z oblasti lesníctva a ekológie lesa, bolo dnes slávnostne promovaných na Detskej lesníckej univerzite vo Zvolene. Prvý ročník univerzity bol spolufinancovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja.

Deti počas roka poznávali les a jeho prírodné zákonitosti formou zážitkových hier lesnej pedagogiky. "Učili sme sa napríklad to, ako máme chrániť les, ako sa máme oň starať, ako ho máme vysádzať, aby prežil dlhé roky," povedal TASR jeden z malých absolventov, Adam Rovňan z III. základnej školy vo Zvolene. Ako dodal, zaujalo ho hneď niekoľko vecí, napríklad aj to, že strom sa dá vypestovať zo skúmavky. "Vôbec som to netušil," podotkol.

Podľa riaditeľa Národného lesníckeho centra - Ústavu Lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Milana Sarvaša aj keď mala Detská lesnícka univerzita podporu z Agentúry pre podporu výskumu a vývoja len na tento pilotný projekt, chceli by v ňom pokračovať aj naďalej.

"Všetky lesnícke inštitúcie, ktoré sa na projekte podieľali budú hľadať prostriedky, aby sa v projekte pokračovalo aj v ďalších rokoch," uviedol. Diplom absolventa Detskej lesníckej univerzity deťom za prítomnosti predstaviteľov akademickej obce Technickej univerzity (TU) vo Zvolene a rodičov odovzdal dekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene Rudolf Kropil.

NSRV ARVI NSRV
tomenu