Necelých 7 rokov po tatranskej víchrici sa naše veľhory obnovujú veľmi dobre

skipmenu

tomenu

[Rádio Slovensko, 18:00; 11/05/2011; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova; Ivana Ratkovská]

Ivana Ratkovská, redaktorka: "Ešte v roku 2005. necelý rok po víchrici odborníci odhadli, že obnova zničeného tatranského lesa potrvá 20-30 rokov a celkové náklady presiahnu 16 miliónov eur. Dnes je pohľad na Tatry už oveľa veselší. Stromčeky niekde presahujú výšku dospelého človeka."

Marián Šturcel, námestník Štátnych lesov TANAP: "Tá revitalizácia územia postihnutého kalamitou z 19. novembra 2004 ide veľmi dobre. Tam totiž je vidno už výsledok spolupráce človeka s prírodnými procesmi. Cieľom základným je neponáhľať sa a ísť len po tom, čo príroda nestihla sama po takomto veľkom zásahu, ktorý v novembri 2004 bol."

Ivana Ratkovská, redaktorka: "Zatiaľ sa lepšie darí listnáčom. Brezy a javory chránia borovice, smreky a smrekovce. Lesníci doteraz vysadili 3,5 milióna sadeníc."

Peter Fleischer, vedúci výskumnej stanice Štátnych lesov TANAP-u: "Prirodzená obnova veľmi úspešná. Zalesňovanie zámerné takisto veľmi dobré. To znamená, že prakticky celé územie, ktoré bolo poškodené vetrovou kalamitou sa veľmi dobre zrevitalizovalo, v porastoch ktoré neboli poškodené vetrovou kalamitou, tam musíme konštatovať veľmi nepriaznivý stav, veľmi mohutné šírenie podkôrneho hmyzu."

Ivana Ratkovská, redaktorka: "Kým do obnovy Tatranského národného parku lesníci investujú státisíce eur, rezervácie Tichá a Kôprová dolina, či poľská strana Parku Tarzanského sa obnovujú na opačnom princípe. Les sa tam vyvíja bez zásahu človeka na machu mŕtvych stromov a v podstate zadarmo."

NSRV ARVI NSRV
tomenu