Štátne lesy ušetrili

skipmenu

tomenu

Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: "Lesy Slovenskej republiky ušetrili štátu milióny eur. Takto zhodnotil prvý rok svojho pôsobenia na čele štátneho podniku riaditeľ Igor Viszlai. Podarilo sa to podľa neho vďaka zavedeniu elektronických aukcií dreva, ale tiež zrušením časti nevýhodných zmlúv."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Vedenie štátnych lesov tvrdí, že lesníci začínajú byť po rokoch opäť vnímaní ako dôveryhodní partneri. Ich prácu už totiž nesprevádzajú žiadne veľké kauzy. Za najväčší úspech považujú zavedenie elektronických aukcií dreva, ktoré zarobili štátu množstvo peňazí naviac."

Igor Viszlai, generálny riaditeľ Lesy SR: "Dochádza k reálnym tržbám, rádovo milión eur za polroka. Viac ako, keby sme to predávali cenníkovými cenami."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Spokojní sú aj drevári, ktorí v minulosti práve za netransparentný predaj dreva Lesy kritizovali."

Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva: "To know how a realizácia bola zvládnutá veľmi dobre."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Ďalšie peniaze lesníci ušetrili tým, že zrušili likvidačné pokuty za nedodanie dreva v zmluvách, ktoré uzavrelo ešte bývalé vedenie. No a zaviedli tiež elektronické obstarávanie tovarov a služieb."

Igor Viszlai, generálny riaditeľ Lesy SR: "Sme ušetrili takisto, dalo by sa povedať, viac ako milión eur. Čiže to naozaj za tie isté peniaze dokážeme urobiť ďaleko viac prác."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Veľký problém však vidia v obmedzovaní hospodárenia. V súčasnosti podľa nich stojí v lese takmer 600 tisíc kubíkov smrekového dreva, ktoré nemôžu vyťažiť, pretože je v 3. stupni ochrany prírody."

Igor Viszlai, generálny riaditeľ Lesy SR: "Priama škoda na tomto dreve je viac ako 25 miliónov euro."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Žiadajú preto vládu, aby chránené územia prehodnotila. Súhlasí s tým aj minister životného prostredia."

József Nagy (Most-Híd), minister životného prostredia: "Na Slovensku je vyše 30 percent chránených území, ktoré už môže ozaj svojim spôsobom obmedzovať ekonomický rozvoj Slovenska."

Igor Viszlai, generálny riaditeľ Lesy SR: "Keď sme to doteraz hospodárili, 250 rokov hospodárili a sú tu stále zelené lesy, tak verím tomu, že by sme dokázali efektívne v prospech ľudí tieto lesy obhospodarovať."

Martin Dušička, redaktor TA3: "Keďže ťažba dreva bude už tento rok o 20 percent nižšia, vedenie štátnych lesov sa nevyhne ďalším úsporným opatreniam, vrátane reorganizácie jednotlivých závodov. Martin Dušička, TA3."

NSRV ARVI NSRV
tomenu