Poskytovanie informácií

skipmenu

tomenu

Informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu (§§ 7, 12, 14, 15, 16 a 18), vrátane lehôt (§ 17), ktoré je nutné dodržať, ako aj spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby (§ 19) sú verejne prístupné k nahliadnutiu do brožúry u informátora vo vestibule hlavnej budovy Národného lesníckeho centra.

AKO POŽIADAŤ O INFORMÁCIE
 
Osobne / Písomne
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
 
Telefonicky
45/5314172
 
Faxom
45/5314155
 
E-mailom
 
 
 
Poznámka: O informácie je možné požiadať aj v sídlach jednotlivých ústavov Národného lesníckeho centra, resp. si ich vyhľadať na Lesníckom informačnom portáli.
tomenu