Dokumenty a nariadenia

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Dokumenty a nariadenia ES:

Smernica INSPIRE

Nariadenie o metaúdajoch

Rozhodnutie o monitoringu a  reportingu

Nariadenie o sieťových službách

Nariadenie o harmonizovaných podmienkach prístupu k súborom a službám

Nariadenie o technických podmienkach pre interoperabilitu

Doplnenie nariadenia pre interoperabilitu

Technická príručka pre implementáciu INSPIRE sťahovacích služieb

 

Transpozícia do právneho poriadku SR:

Zákon č. 3/2010 z.z. o NIPI

Vyhláška 352/2011 z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 3/2010

 

ROADMAP:

 

Schvaľovanie

Míľnik

Dotknutý článok smernice

Popis aktivity

15.5.2007   Smernica INSPIRE  vstupuje do platnosti 
15.8.2007 22§2  Ustanovenie INSPIRE Výboru (Committee)
14.5.2008 5§4  Predloženie IP pre tvorbu a aktualizáciu metaúdajov  na posúdenie INSPIRE Výborom
3.12.2008 5§4  Prijatie Nariadenia o Metadátach INSPIRE
19.12.2008 21(4)  Predloženie IP pre monitoring a reporting  na posúdenie INSPIRE Výborom
19.12.2008 16 Predloženie IP pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby  na posúdenie INSPIRE Výborom
24.12.2008 5§4  Nariadenie o Metadátach INSPIRE vstupuje do platnosti
15.5.2009 24§1  Ustanovenia Smernice vustúpili do platnosti v členských štátoch
5.6.2009 17(8) Predloženie IP pre prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov  na posúdenie INSPIRE Výborom
5.6.2009 21(4) Prijatie Rozhodnutia Komisie ohľadom monitoringu a reportingu
December 20093 16 Prijatie Nariadenia o vyhľadávacích a zobrazovacích službách
14.12.2009 9(a) Predloženie IP pre interoperabilitu a harmonizáciu geopriestorových súborov a služieb za témy z prílohy I Smernice  na posúdenie INSPIRE Výborom
14.12.2009 16 Predloženie IP pre ukladacie služby  na posúdenie INSPIRE Výborom
14.12.2009 16 Predloženie IP pre transformačné služby  na posúdenie INSPIRE Výborom
December 20093 17(8) Prijatie IP pre prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov
15.5.2012 9(b) Predloženie IP pre pre interoperabilitu a harmonizáciu geopriestorových súborov a služieb za témy z príloh II a III Smernice  na posúdenie INSPIRE Výborom
Jún 20121 16 Predloženie IP pre služby umožňujúce vyvolanie služieb priestorových údajov  na posúdenie INSPIRE Výborom

Implementácia

15.5.2010 21§1, 21§2 Iplementácia pravidiel pre monitoring a reporting
30.11.2010 15 Komisia uvedie do prevádzky geo-portal na úrovni Spoločenstva
03.12.2010 6(a) Metaúdaje dostupné pre geopriestorové údaje za témy definované v prílohách I a II Smernice 

 

19.10.2011

 

17(8) Implementácia vykonávacích predpisov o harmonizovanom prístupe orgánov a organizácií Európskeho spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov pre novovzniknuté dohody
9.11. 2011  16 Funkčné služby vyhľadávania a zobrazovania

 

Jún 2012

 

7§3, 9(a) Novovytvorené a značne reštrukturalizované geopriestorové súbory údajov zodpovedajúce témam prílohy I Smernice
December 20121 16 Funkčné ukladacie služby
December 20121 16 Funkčné transformačné služby

 

19.4.2013

 

17(8) Implementácia vykonávacích predpisov o harmonizovanom prístupe orgánov a organizácií Európskeho spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov pre existujúce dohody
03.12.2013 6(b) K dispozícii metadata k súborom priestorových dát zodpovedajúcim témam prílohy III Smernice
December 20145 7§3, 9(b) Novovytvorené a značne reštrukturalizované geopriestorové súbory údajov zodpovedajúce témam prílohy II a III Smernice 
Jún 20175 7§3, 9(a) K dispozícii ďalšie priestorové údaje zodpovedajúce prílohe I Smernice v súlade s  IP pre prílohu I Smernice
30.5.2019 7§3, 9(b)

K dispozícii ďalšie priestorové údaje zodpovedajúce príloham II a III Smernice v súlade s  IP pre prílohy II a III Smernice

1 - Dátumy navrhnuté Komisiou

3 - Dátumy podľa hlasovania Európskeho Parlamentu a Rady

5 - Dátumy závislé od začiatku platnosti opatrení

NSRV ARVI NSRV
tomenu