BESKYDY

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Interreg CZSK

Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd

Projekt reaguje na aktuální ohrožení biodiverzity lesních ekosystémů v regionu Beskyd v důsledku probíhající změny klimatu a nabízí systémové nástroje k zmírnění dopadů klimatické změny v budoucnosti, které zvýší efektivitu ochrany a obnovy biodiverzity a podpoří udržitelné poskytování ekosystémových služeb. Přeshraniční region Beskyd je v nedávné době zejména (ale nikoliv výlučně) na slovenské straně zasažen katastrofckým rozpadem převážně nepůvodních smrkových lesů. Jedná se o ucelené přeshraniční území s vysokou přírodní hodnotou a biodiverzitou náležející významnou částí do CHKO Beskydy na české a do CHKO Kysuce na slovenské straně hranice. Hlavní příčinou současného akutního rozpadu lesů v regionu je prokazatelně probíhající změna klimatu. S ní spjaté oteplování a stoupající počet extrémních výkyvů počasí způsobuje fyziologické poruchy stromů a následně plošný rozpad lesa zejména v důsledku větrných a hmyzích kalamit. V důsledku klimatické změny dochází ke snižování biodiverzity. Plošný rozpad smrkových porostů snižuje stabilitu území. Zvyšuje zranitelnost vůči extrémním jevům s nepříznivými dopady na biodiverzitu krajiny, plnění široké množiny ekosystémových funkcí a poskytování ekosystémových služeb. Tento negativní trend ovlivňuje nejen krajinu, ale i kvalitu života a rozvoj regionu. 

Interreg CZSK

 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Kód projektu v ITMS2014+: 304021D067

Celkové výdavky projektu:  503 881,87 €

Požadovaná výška NFP: 428 299,58 €

Začiatok realizácie projektu: 01. 07. 2018

Koniec realizácie projektu: 30. 06. 2020


Hlavný prijímateľ: Ústav výzkumu globální změny, v. v. i., Brno, CZ, www.czechglobe.cz

Hlavný cezhraničný partner: Národne lesnícke centrum, Zvolen, SK, www.nlcsk.sk

Partner projektu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., Praha, CZ, www.ireas.sk


 

NSRV ARVI NSRV
tomenu