ŠELMY SKCZ

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Interreg CZSK

Projekt ŠELMY SK-CZ s názvom Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí je riešený v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Na jeho riešení spolupracujú 4 projektoví partneri, 2 zo Slovenska a 2 z Česka.

Interreg CZSK Cieľ projektu:
V prihraničných oblastiach SR a ČR bude prebiehať koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka dravého s cieľom nastaviť spoločné nástroje pre ich ochranu a manažment (metodiky, databáza), vyhodnotiť využívanie krajiny (migračné trasy, bariéry) a odhadnúť ich početnosť, genetickú variabilitu, pohlavnú a vekovú štruktúru.

Doba riešenia projektu: 1. január 2018  -31. december 2019
Akronym projektu:   ŠELMY SKCZ
ITMS kód projektu:  304020D016
Zodpovedný riešiteľ projektu za NLC: Ing. Marián Slamka, PhD., email: slamka@nlcsk.org

 

Odkazy:

Vedúci prijímateľ: http://www.sopsr.sk/web/?cl=12301

Cezhraniční partneri:
http://www.ivb.cz/
http://www.hnutiduha.cz/
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu