MOBIS - výstupy projektu

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

O projekte    |    Riešiteľský kolektív   |    Výstupy projektu

MOBIS - výstupy projektu

Zorganizované podujatia

  • 23. 5. 2017 - vedecký workshop "Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému výskumu lesnej vegetácie" - cieľom worskhopu bolo, o.i., hľadať logické väzby medzi projektmi MOBIS a PRODECO

Publikácie

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Jozef Konôpka, Peter Kaštier, 2017. Potravinový potenciál pre jeleniu zver na jarabine vtáčej: spílené verzus stojace stromy, Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Róbert Marušák, Michal Bošel’a, Martin Lukac, 2016. Specific leaf area and leaf area index in developing stands of Fagus sylvatica L. and Picea abies Karst., Forest Ecology and Management 364 (2016) 52–59

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Vladimír Šebeň, 2016. Zmena zásob uhlíka v biomase lesných porastov vo Vysokých Tatrách v dôsledku veľkoplošnej disturbancie, Zprávy lesníckeho výskumu 61, 2016 (4): 239-246

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Vladimír Šebeň, Jozef Pajtík, 2016. Sekvestrácia uhlíka v biomase mladých lesných porastov vo Vysokých  Tatrách desať rokov po vetrovej kalamite Alžbeta, Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

Stiahni PDFVladimír Šebeň, Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík, 2016. Porovnanie štruktúry dendromasy živého a odumierajúceho smrekového porastu napadnutého podkôrnym hmyzom, Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Vladimír Šebeň, 2015. Biomass functions and expansion factors for young trees of European ash and Sycamore maple in the Inner Western Carpathians, Austrian Journal of Forest Science 132, 1-26.

Stiahni PDFJozef Pajtík, Bohdan Konôpka,2015. Quantifying edible biomass on young Salix caprea and Sorbus aucuparia trees for Cervus elaphus: estimates by regression models, Austrian Journal of Forest Science 132, 61-80.

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, 2015. Why was browsing by red deer more frequent but represented less consumed mass in young maple than in ash trees?!, JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 61, 2015 (10): 431–438

Stiahni PDFJ. Pajtík, B. Konôpka, M. Bošel’a, V. Šeben, P. Kaštier, 2015. Modelling forage potential for red deer: A case study in post-disturbance young stands of rowan, Annals of Forest Research, 58(1): 91-107

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Vladimír Šebeň, 2015. Porovnanie poškodenia mladých jedincov jaseňa štíhleho a javora horského jeleňou zverou v podpolianskom regióne, Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zborník referátov z 24. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. a 30. januára 2015 v Novom Smokovci

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, 2014. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands, Lesnícky časopis - Forestry Journal 60 (2014) 205–213

Stiahni PDFBohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Michal Bošeľa, Vladimír Šebeň, Peter Kaštier, 2014. Kvantifikácia potravinového potenciálu lesnej dendromasy pre jeleniu zver – príklad z výskumu javora horského, Aktuálne problémy v ochrane lesa, Zborník referátov z 23. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. apríla 2014 v Novom Smokovci

NSRV ARVI NSRV
tomenu