Folia venatoria

skipmenu

tomenu

1096

 

Vydalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou v Prahe, Ministerstvom pôdohospodárstva SR v Bratislave, Lesmi SR, š. p. v Banskej Bystrici, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenským poľovníckym zväzom v Bratislave, Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene, Výzkumným ústavom lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v Strnadoch a Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 252 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 030 - 1.

Folia venatoria, zv. 36–37/2007

 

 

 

 

FV_38-39_obal

Vydalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou v Prahe, Ministerstvom pôdohospodárstva SR v Bratislave, Lesmi SR, š. p. v Banskej Bystrici, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenským poľovníckym zväzom v Bratislave, Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene, Výzkumným ústavom lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v Strnadoch a Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 198 strán, ISBN 978 - 80 - 8093 - 075 - 2.

Folia venatoria, zv. 38–39/2009

 

 

 

 

FV_40-41_obal

 

Vydalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou v Prahe,  Lesmi SR, š. p. v Banskej Bystrici, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenským poľovníckym zväzom v Bratislave, Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu v Nitre,  Výzkumným ústavom lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v Strnadoch a Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 193 strán, ISBN 978 - 80 - 8093 - 151 - 3.

Folia venatoria, zv. 40–41/2011

 

 

 

 

 


 


NSRV ARVI NSRV
tomenu