zv. 38-39

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Feuereisel, J.: Praktické ověření potravní nabídky jelení zvěři v podmínkách horských lesních ekosystémů poškozených emisemi [ text ]

Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Homolka M.: Význam lužných lesov pre chov jeleňa lesného a srnca lesného [ text ]

Matoušek K., Hrouda T.: Vyhodnocení porodních hmotností u jelení zvěře v oboře Volský žlab [ text ]

Zhorný O., Havránek F.: Analýza medailových trofejí daňka evropského (Dama dama L.) v oborním chovu „Obora Volský žlab“ [ text ]

Bačkor, P., Urban, P.: Kamzík vrchovský tatranský v Národnom parku Nízke Tatry [ text ]

Hell P., Slamečka J., Gašparík J., Vodňanský M., Kermietová K.: Účinnosť prípravkov Kornitol Rot® a Duftzaun®pri znižovaní škôd zverou na silážnej kukurici [ text ]

Hell P., Kermietová K., Slamečka J.: Vplyv spásania repky olejnej zverou na kvantitu a kvalitu úrody [ text ]

Oberhauserová K., Ciberej J., Laciak V.: Pľúcna červivosť jelenej zveri v Západných Tatrách a opatrenia na jej tlmenie [ text ]

Kiš O., Ciberej J., Laciak V.: Prevalencia a druhové zastúpenie pľúcnych červov rodu Metastrongylus u diviačej zveri v poľovnej oblasti Gemer [ text ]

Bondarev A. Ya.: Vlk (Canis lupus L., 1758) na juhu Západnej Sibíri: potrava a vzájomné vzťahy s domácimi kopytníkmi [ text ]

Žák J.: Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) u zajíce polního a rostlin tvořících jeho potravu v Hornomoravském úvalu [ text ]

Zíka T., Černý J., Vach M.: Populační dynamika vybraných druhů z řádu vrubozobých (Anseriformes) na Blatensko-lnářských rybnících v letech 1965 – 2006 [ text ]

 

Referáty

Reiterer M.: Poľovnícka veda ako hraničná sociológia: návrhy do budúcnosti [ text]

Kotek A.: História a význam lefantovskej zvernice [ text ]

 

Krátke oznámenia

Bolcsó N.: Je kraniologický výskum srstnatej a osobitne srnčej zveri v súčasnosti eštezmysluplný? [ text ]

Hell P.: K bodovaniu trofejí a systematickému postaveniu „širokočelových“ anglických srncov [ text ]

Herz J.: Desať rokov obhospodarovania srnčej zveri v okrese Partizánske [ text ]

 

Správy

Engel Š.: XIII. ročník Levických poľovníckych dní [ text ]

 

Recenzie

Hell P.: Ch. Stubbe – Srnčia zver [ text ]

Pataky T.: V. Varičak – Trophäen Bewertung der europäischen Wildarten [ text ]

Hell P.: H. Kalchreuter, S. Köneke – Medzi divočinou a civilizáciou [ text ]

Slamečka J.: M. Grubešić – Dabar u Hrvatskoj. (Bobor v Chorvátsku) [ text ]

Egel Š.: T. Krivjanský – Sokoliarstvo, 1. diel História sokoliarstva [ text ]

 

Spoločenská kronika

Šomek P.: Životné jubileum akad. mal. V. Bilčíka [ text ]

Diviš V.: Zemřel pan RNDr. Ctibor Babička, CSc. [ text ]

Slamečka, J., Konôpka, J., Gašparík, J., Garaj, P.: Za doc. Ing. Pavlom Hellom, CSc., hosť. prof. [ text ]

 

Bibliografia

Nováková P., Červený J., Vach M.: Seznam mysliveckých bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na fakultě lesnické a environmentální ČZU v Praze (1996 – 2007) [ text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu