zv. 40-41

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Pôvodné práce

Šebeň, V., Konôpka, J., Kaštier, P.: Vyhodnotenie poškodenia lesných porastov zverou podľa Národnej inventarizácie a monitoringu lesov Slovenskej republiky v rokoch 2005 – 2006 [ text ]

Šebeň, V., Konôpka, J., Kaštier, P.: Zdroje potravy pre zver podľa Národnej inventarizácie a monitoringu lesov Slovenskej republiky z roku 2005 – 2006 [ text ]

Luptáková, L., Bálent, P., Valenčáková, A., Petrovová, E.: Sérologická prevalencia toxoplazmózy u diviačej zveri [ text ]

Kaštier, P., Konôpka, J.: Analýza vývoja početnosti a veľkosti čried jelenej zveri v Chránenej poľovnej oblasti Poľana [ text ]

Gubka, K., Engel, Š.: Súčasná štruktúra a tendencia zmien porastov v modelovom dielci v bažantnici Čifáre-Pata [ text ]

Zelinka, L., Vacek, V., Karásek, L.: Vliv reprodukčních ukazovatelů a meteorologických faktorů na odlov zajíce polního (Lepus europaeus) v letech 1998 – 2007 MS Postoupky-Hradisko, oblast Střední Moravy, Česká republika [ text ]

Miškeje, M., Slamečka, J., Kaštier, P. Gašparík, J.: Parametre ovplyvňujúce produkciu zajačej zveri (Lepus europaeus) v poľovných oblastiach pre malú zver na Slovensku [ text ]

 

Referáty

Sládek, J.: Ochranárske aspekty vo filozofii poľovníctva na Slovensku v 20. storočí [ text ]

Olajec, M.: Faktografia o novej legislatíve v oblasti poľovníctva na prelome tisícročí [ text ]

Hromas, J.: Oborní chovy zvěře na uzemí České republiky do roku 2005 [ text ]

Krajniak, D.: Vyrušovanie zveri a posudzovanie vhodnosti niektorých lokalít na vybudovanie poľovníckych zariadení  [ text ]

 

Správy

Engel, Š.: Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví, Brno 2010 [ text ]

Engel, Š.: XV. ročník Levických poľovníckych dní „Levické poľovnícke dni, názov lokálny význam globálny“ [ text ]

 

Recenzie

Garaj, P.: Oldřich Koudelka: Všechny moje hlasy… (Knižný rozhovor s prof. Ing. Jozefom Hromasom, CSc., legendou českého poľovníctva) [ text ]

Bútora, Ľ.: Peter Garaj, Rudolf Kropil: Poľovníctvo [ text ]

Konôpka, J.: Prien, S., Müller, M.: Škody zverou v lese. Ekologické základy a integrované ochranné opatrenia [ text ]

Konôpka, J.: Miloslav Vach a kolektiv: Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích [ text ]

 

Spoločenská kronika

Garaj, P.: Jubilant prof. Ing. Jozef Kodrík, CSc. [ text ]

Garaj, P.: Jubilant prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. [ text ]

Garaj, P.: Jubilant doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. [ text ]

Pulenka, J.: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – sedemdesiatročný [ text ]

Rajský, D.: prof. Ing. Peter Garaj, CSc. [ text ]

Lehocký, M.: Spomienka na Ing. Jána Dobríka [ text ]

 

Bibliografia

Garaj P.: Bibliografia habilitačných (dizertačných) a diplomových prác v oblasti poľovníctva na Lesníckej fakulte [ text ]

Hromas J.: Výuka myslivosti na Lesnické fakultě v Brně [ text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu