číslo 1/1996

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Krajňáková, J., Kovalčík, M.: Hodnotenie reakcie embryokultúr duglasky odvodených z rôznych semenných partií [celý text]

Šály, R., Lipták, J., Pavlenda, P.: Otupenie acidity pôdy a zabránenie rastu buriny mulčovacími plachtičkami [celý text]

Bucha, T.: Využitie diaľkového prieskumu Zeme a geografických informačných systémov pri zisťovaní porastových charakteristík [celý text]

Zelinka, L.: Nový postup pri navrhovaní netuhých vozoviek lesných ciest [celý text]


Referáty

Nociarová, G.: Problematika zisťovania škôd v lese pre uplatňovanie náhrad [celý text]

Stanovský, M.: Návrh bonitácie poľných poľovných revírov v podmienkach Slovenskej republiky [celý text]


Správy

Krištof, A.:  200 rokov Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku [celý text]

Recenzie

Čaboun, V.: O. W. Archibold: Ecology of World Vegetation. (Ekológia vegetácie sveta.) [celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu