číslo 4/1996

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Janík, R.: Vplyv vybraných faktorov na produkciu nadzemnej a podzemnej biomasy druhu Carex pilosa v podhorských bučinách

Zelinka, L.: Únava netuhých vozoviek lesných ciest s krytom z penetračného asfaltového makadamu v ŠLP TU Zvolen

Mihál, I.: Vplyv ťažbového zásahu rôznej sily na produkciu biomasy plodníc podpňovky smrekovej – Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink

Konôpka, B.: Posúdenie vplyvu výstavby elektrického vedenia na lesné porasty

Greguss, L.: Hodnotenie odolnosti brestov


Referáty

Čaňová, I.: Metódy štúdia koreňového systému rastlín

Pajtík, J., Bucha, T.: Výsledky monitoringu zdravotného stavu lesov SR v roku 1996


Správy

Recenzie

NSRV ARVI NSRV
tomenu