číslo 1/1997

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Mihálik, A., Bublinec, E., Gregor, J.: Pôdne pomery a ich vzťah k dubovému porastu v prírodnej rezervácii Kašivárová

Klč, P.: Lesná dopravná sieť vo vzťahu k erózii pôdy

Čigarský, S.: Vyhodnotenie vplyvu lesných ciest na okolité lesné porasty pre územie kryštalinika

Čaňová, I.: Ročný hmotnostný prírastok najtenších koreňov buka

Stollárová, I.: Spoločenstvá voľne žijúcich a parazitických nematódov košickej oblasti Slovenského rudohoria

 
Referáty

Lukáčik, I.: Zdravotný stav porastov borovice horskej – kosodreviny (Pinus mugo Turra) v oblasti Západných Tatier

Štollmann, V., Lukáč, T.: Mechanické kmity v lane a možnosti ich využitia

 
Správy

Štulajter, F.: Manažment likvidácie následkov kalamít mimoriadneho rozsahu

 
Recenzie

Saniga, M.: E. Ott, M. Frehner, H. U. Frey, P. Lüscher – Horské ihličnaté lesy

Tužinský, L.: Národný klimatický program SR, zv. 5. Klimatické zmeny a lesy Slovenska

 
Kronika

Šmelko, Š.: Za profesorom Dr. Ing. Jánom Halajom, DrSc.

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu