číslo 2-3/1997

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Klč, P., Ľubek, J.: Výskum a vývoj zraňovacej pôdnej frézy ZPF–500

Fertáľ, D.: Skupiny návrhového zaťaženia dopravou lesných odvozných ciest

Stanovský, M., Slivka, M.: Likvidácia nežiaduceho nárastu adaptérom DNN–1,5

Majer, E.: Možnosti spracovania ťažbových zvyškov v lesoch SR

Oravec, M., Ilavský, J.: Vyhodnotenie energetických, ekologických a ekonomických aspektov kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla s použitím drevného plynu

Čigarský, S.: Návrh modelového sprístupňovania lesných porastov Slovenska z  ekonomického aspektu v konštrukcii cenoticko-ekologickej mriežkyReferáty

Radocha, M.: Návrh kritérií na hodnotenie nových lesných strojov

Vanga, M.: Návrh asanačných opatrení s riešením prístupovej cesty v oblasti Kráľova studňa – Krížna

Kern, J.: Zariadenia na odkôrňovanie dreva

Svitok, R.: Lesníctvo v kontexte rozvoja vidieckych oblastí vo zvolenskom regióne

Hnilica, R.: Sklopný štít s dvojbubnovým navijakom ako adaptácia pásového nosičaSprávy

Prékop, J.: Drevorubač ´97

Bartoška, J.: Workshop Nové smery vývoja v prebierkach, Zvolen – Sielnica 1997

Svitok, R.: Činnosť technického výboru COST pre lesníctvo a drevárstvoRecenzie

Bartoška, J.: R. Čomič – Ergonómia v lesníctve

NSRV ARVI NSRV
tomenu