číslo 4/1997

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Konôpka, B.: Porovnanie ukotvenia smreka obyčajného (Picea abies L. Karst.) a jedle bielej (Abies alba Mill.) v zmiešanom jedľovo-bukovom poraste

Štefančík, I.: Elektrodiagnostika pri výskume zdravotného stavu lesa

Priwitzer, T., Kmeť, J., Střelcová, K.: Očakávané dôsledky globálnych klimatických zmien na ekofyziologické procesy v lesných drevinách. 1. Fotosyntetická aktivita, rast a produkcia

Šálka, J.: Metodika analýzy bodu prelomu v pridruženej drevárskej výrobe

Referáty

Lacko, M.: Stav a predikcia zamestnanosti v lesníctve

Petráš, R., Petrášová, V.: Lesnícka obchodná politika a podnikateľské aktivity v štátoch EÚ

Správy

Šály, R, Minďáš, J., Škvarenina, J.: Experimentálny výskum reakcie lesných pôd na klimatické zmeny

Prékop, J.: Lesnícke dni ´97

Recenzie

Radocha, M.: R. Čomič – Pracovné úrazy a choroby z povolania lesných robotníkov

Mecko, J.: H. Spiecker, K. Mielikäinen, M. Köhl, J. Skovskaad – Rastové trendy v európskych lesoch

Kronika

Novotný, J.: doc. Ing. M. Čapek, DrSc. – 70-ročný

NSRV ARVI NSRV
tomenu