číslo 5-6/1997

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Pôvodné práce

Réh, J.: Morfologické a biometrické znaky stromov a porastu kúpeľného lesa v kúpeľoch Sliač

Štollmann, V., Lukáč, T.: Vysielače ovládacích povelov v tvare píšťal

Střelcová, K., Priwitzer, T., Kmeť, J.: Očakávané dôsledky globálnych klimatických zmien na fyziologické procesy v lesných drevinách. 2. vodný režim

Minďáš, J., Kunca, V.: Chemické zloženie atmosferických a podkorunových zrážok v poraste jedľovej bučiny na lokalite Poľana – Hukavský grúň

Cukerová, V., Farkaš, J.: Trhový informačný systém v lesnom hospodárstve SR (TIS): nástroje, metódy a prístupy
Repáč, I., Slávik, M.: Umelá mykorizácia semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) na zmiešaných organicko-anorganických substrátoch


Referáty

Gubka, K.: Vývoj kultúry duba zimného pri nepriamych premenách hrabového porastu

Šálka, J., Lacko, M.: Združovanie malých vlastníkov lesa v Spolkovej republike Nemecko


Správy

Svitok, R.: Lesníctvo a Piaty rámcový program pre výskum a technický rozvoj


Kronika

Garaj, P.: prof. Ing. M. Stolina, DrSc. – významný vedecký pracovník, vysokoškolský profesor jubilantom

NSRV ARVI NSRV
tomenu