číslo 3/1998

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Klč, P., Radocha, M.: Analýza výsledkov ergonomických meraní zraňovacej pôdnej frézy typ ZPF–500

Oravec, M., Ilavský, J.: Vyhodnotenie produkcie škodlivín pri spaľovaní lesných štiepok v čerstvom stave

Bartoška, J.: Technické riešenie a overenie funkčnosti zariadenia na zisťovanie zaťaženia náprav odvozných prostriedkov na dlhé drevo

Stanovský, M., Radocha, M., Slivka, M.: Analýza vybraných ergonomických ukazovateľov drviča nežiadúcich nárastov DNN–1,5

Zelinka, L.: Minerálny betón pri výstavbe a oprave lesnej cesty

Banský, M., Lupták, O.: Heat pump as a source of heat and cold in continual vaccum – contact drying

 
Referáty

Bartoška, J.: Analýza možností využitia bionafty v odvetví lesného hospodárstva SR

Petrášová, V.: Zalesňovanie nelesných pôd v niektorých krajinách Európy

 
 
Správy

Bartoška, J.:Seminár spoločného výboru FAO/EHK/ILO pre lesnú techniku, riadenie a odborný výcvik na tému „Zlepšovanie pracovných podmienok a rast produktivity práce v lesníctve“ a zasadanie spoločného výboru FAO/EHK/ILO

 
 
Recenzie

Lukáč, T.: Dieter Franciszek Giefing -Vyvetvovanie stromov v lese (Podkrzesywanie drzew w lesie.)

NSRV ARVI NSRV
tomenu