číslo 4/1998

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Tutka, J.: Podstata efektívnosti hospodárskych spôsobov

Střelcová, K., Minďáš, J.: Sezónna dynamika transpiračného prúdu buka lesného (Fagus sylvatica L.) v stredohorskej oblasti Poľany

Kodrík, M.: Ročná dynamika opadanky bukového porastu rôzneho zakmenenia

Požgaj, J.: Podiel rastových fáz na bežnom ročnom výškovom prírastku 9-ročnej mladiny duba mnohoploého (Quercus polycarpa Schur)

Zúbrik, M.: Príspevok k poznaniu pupárií (Diptera, Tachinidae) parazitujúcich v húseniciach mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) na území Slovenska

Réh, J.: Štruktúra brehových porastov v okolí vodnej nádrže Šírava

  
Referáty

Tutka, J.: Prírodný faktor lesnej výroby

Cukerová, V.: Príprava a realizácia projektov zalesňovania v zmysle smerníc FAO

 
Správy

Krajmerová, D.: IUFRO sympózium Proveniencie a šľachtenie smreka obyčajného

Meragnič, J.: 13. letná škola biometriky

 
Recenzie

Mihál, I.: J. Gáper – Trúdniky na území Slovenska a ich šírenie v ekosystémoch bazídiospórami

NSRV ARVI NSRV
tomenu