číslo 5/1998

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Petráš, R., Mecko, J., Nociar, V.: Hrúbka kôry topoľovej guľatiny klonov Robusta a I–214

Ježík, M.: Vplyv sily zásahu v bukovej kmeňovine na vývoj biometrických a morfologických znakov stromov

Soják, D., Réh, R.: Možnosti pestovania a využitia orecha popolavého (Juglans cinerea L.) v intenzívnych porastoch

Kula, E.: Vliv porostních a stanovištních podmínek na poškození březových porostů východního krušnohoří námrazou

Turčáni, M.: Hodnotenie zmien populačnej hustoty mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.) v rôznych častiach gradačného areálu na Slovensku v období 1991–1997 využitím feromónovej metódy

 
Referáty
 
Machava, J.: Obsah a funkcie medi v lesných ekosystémoch
 
Správy

Bartoška, J.: Seminár o „Odbornej príprave pre ťažkodosažiteľné cieľové skupiny v lesníctve“

 
Recenzie

Konôpka, B.: Paul G. Jarvis a kol. – Európske lesy a globálna zmena. Možné účinky narastajúceho CO2 a teploty

NSRV ARVI NSRV
tomenu