číslo 6/1998

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Pôvodné práce

Réh, J.: Niektoré biometrické a odvodené znaky súboru stromov prírodného bukového lesa

Tokár, F.: Vplyv prebierky na produkciu a kvalitu dendromasy porastov duba červeného (Quercus rubra L.) a orecha čierneho (Juglans nigra L.)

Saniga, M.: Vplyv rôznych metód akostnej úrovňovej prebierky na kvantitatívnu a kvalitatívnu štruktúru bukovo-dubovej žrďoviny

Tutka, J.: Optimalizácia alokácie pozemkov ako prírodného výrobného faktora

Šútor, J.: Hydrologické problémy lesných ekosystémov

Štefančík, I., Štefančík, L.: Zhodnotenie vplyvu výchovy na zachovanie biodiverzity zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastov

 
Referáty

Sarvaš, M.: Autovegetatívne množenie listnatých drevín odrezkami

Ištoňa, J.: Kategorizácia a zariaďovanie lesov v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Slovenska

 
 Správy

Bartoška, J.: Stretnutie špecialistov o environmentálne vhodných lesných prácach uskutočnené v dňoch 20. – 27. septembra 1998 v Ort/Gmunden v Rakúsku pre krajiny v prechode na trhovú ekonomiku

 
Recenzie

Konôpka, B.: Martin Beniston a John L. Innes – Účinky premenlivosti klímy na lesy

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu