číslo 1/1999

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Gregor, J., Tužinský, L.: Vodný režim pôdy vo vzťahu k charakteru lesného porastu a fyzikálnym vlastnostiam pôdy

Petráš, R., Mecko, J.: Rubná zrelosť topoľových klonov

Réh, J.: Fytotechnika žrďovín duba červeného metódou cieľových stromov pri rôznej sile zásahov

Konôpka, J.: Ohrozenie lesných porastov mechanicky pôsobiacimi abiotickými činiteľmi

 
Referáty

Lacko, M.: Úľavy na dani z príjmu v lesnom hospodárstve NSR

 
Správy

Stolina, M.: Seminár „Právne normy v lesníctve“ a výstava „Lesnícke mapy a plány“

 
Recenzie

Čapek, M.: B. Horák – Lesnický a dřevařský slovník anglicko-český a česko-anglický

Konôpka, J.: Patočka, J., Krištín, A., Kulfan, J., Zach, P. – Škodcovia na duboch a ich nepriatelia

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu