číslo 2-3/1999

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Kukla, J., Bublinec, J.: Variabilita ekologických podmienok lužných lesov v oblasti vodného diela Gabčíkovo

Bublinec, E., Kukla, J.: Humus lesných pôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo

Šmelko, Š., Varga, L., Neštický, Š.: Dynamika hladiny podzemnej vody a zdravotný stav lesných porastov v oblasti vodného diela Gabčíkovo

Šmelko, Š., Ďurský, J.: Kvantifikácia zmien v raste a prírastku lesných porastov vplyvom vodného diela Gabčíkovo v oblasti Hrušovskej zdrže

Križová, E.: Dynamika bylinnej vegetácie lužných lesov ovplyvnených VD Gabčíkovo

 

Referáty

Varga, L.: Záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín v záujmovom území vodného diela Gabčíkovo

Bodó, T.: Ochranné lesné pásy v oblasti vodného diela Gabčíkovo

 
Správy

Benčať, T.: Les a dreviny v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine

 
Recenzie

Minďáš, J.: Mucha, I. – Prehľad environmentálnych dôsledkov prevádzky vodného diela Gabčíkovo

NSRV ARVI NSRV
tomenu