číslo 4/1999

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce

Štefančík, I.: Vplyv snehovej kalamity na vývoj zmiešanej smrekovo-jedľovo-bukovej žrďoviny na výskumnej ploche Stará Píla

Petráš, R., Mecko, J., Nociar, V.: Prírastky zásob dreva poškodených borovicových porastov

Zelinka, L.: Únavový proces netuhých vozoviek lesných ciest s krytom OK (obaľované živičné kamenivo)

Petráš, R., Mecko, J.: Výhľadové etáty ťažby dreva v Slovenskej republike

Požgaj, J.: Porovnanie Quercus virgiliana ten. a Q. frainetto ten. na základe fenologických pozorovaní v Arboréte Mlyňany

 
Referáty

Konôpka, B.: Lesy a lesné hospodárstvo v Japonsku

Hnilica, R.: História lanovej prepravy
 
Recenzie

Sarvaš, M.: Krüsmann, Gerh - Die Baumschule. Ein praktisches Handbuch für Anzucht, Vermehrung, Kultur, und Absatz der Baumschulpflanzen

Mecko, J.: Lovelius, N. V., Grican, J. I. – Lesnije ekosistemy Ukrajiny i teplo-vlagoobespečennosť. (Lesné ekosystémy Ukrajiny a teplotno-vlhkostné pomery)

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu