číslo 5-6/1999

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Pôvodné práce

Priwitzer, T.: Fyziologické a produkčné charakteristiky asimilačného aparátu drevín atakovaných rôznymi škodlivými činiteľmi

Turčáni, M., Čapek, M.: Výsledky štúdia parazitoidov a hmyzích predátorov vybratých podkôrnikovitých v modelových nepôvodných a prírode blízkych smrečinách

Novotný, J., Turčáni, M.: Možnosti využitia aplikácie insekticídov pomocou ULV technológie v boji s lykožrútom smrekovým Ips typographus L. (Col., Scolytidae)

Kunca, A., Leontovyč, R.: Vzťah medzi poranením kôry buka a nekrózami kôry a možné metódy kontroly nekróz kôry buka

Popierová, D., Maňkovská, B.: Zmeny povrchu asimilačných orgánov lesných drevín ako indikátor vplyvu imisií na Picea abies, Karst. a Fagus sylvatica L.

Vladovič, J., Pôbiš, I., Bucha, T.: Hodnotenie stanovištne-ekologickej vhodnost lesných spoločenstiev metódou využitia GIS a poznatkových báz na príklade modelového územia v oblasti Nízkych Tatier

Moravčík, M., Čarnogurský, J.: Vplyv clonných rubov odstupňovaných podľa sily ťažbového zásahu na prírastok zostávajúcich stromov

Vladovič, J., Bucha, T.: Hodnotenie stanovištne-ekologickej vhodnosti lesných spoločenstiev metódou využitia GIS a poznatkových báz na príklade modelového územia v oblasti Nízkych Tatier

Leontovyč, R., Kunca, A., Zúbrik, M.: Vývoj nekrotického ochorenia kôry buka na Slovensku v rokoch 1996–1999

  
Referáty

Nakamura, K., Novotný, J.: Využitie japonských skúseností v ochrane borovíc proti ich hromadnému hynutiu pre ochranu lesa proti karanténnym škodcom na Slovensku

Bucha, T., Vladovič, J.: Podporný rozhodovací systém pre klasifikáciu stanovištnej vhodnosti drevinového zloženia

Štefančík, I., Kamenský, M.: Výchova a obnova lesných porastov ohrozených imisiami a abiotickými škodlivými činiteľmi

  
Recenzie

Zúbrik, M.: Csóka, G., Kovács, T. – Xilofág rovarok, Xylophagous insects (Xylofágny hmyz)

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu