číslo 2/2000

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce

Bucha, T., Vladovič, J.: Klasifikácia zdravotného stavu lesov pomocou kozmických snímok LANDSAT TM na modelovom území Lomnistej a Vajskovskej doliny – Classification of forest condition by means of satellite photographs Landsat TM on model territory of Lomnistá and Vajskovská valley [pdf]

Jankovič, J.: Kvantifikácia druhovej diverzity vegetácie v lesných ekosystémoch na príklade modelových území v Nízkych Tatrách a Strážovských vrchoch – Quantification of species diversity for the vegetation in forest ecosystems on an example of model territories in the Low Tatras and Strážovské Mts. [pdf]

Sedmák, R., Hladík, M., Brezina, L.: Modelovanie horizontálneho rozmiestnenia stromov v rovnorodých bukových porastoch – Tree distribution modelling in pure beech stands [pdf]

Tučeková, A.: Vplyv mulčovacích plachtičiek na rast a vývoj sadeníc smrekovca opadavého (Larix decidua Mill.) v imisnej magnezitovej oblasti – The effect of mulching cloths on the growth and development of larch (Larix decidua MILL.) plants in a region polluted by magnesite pollutants [pdf]

Minďáš, J., Pavlenda, P.: Hodnotenie kritických záťaží síry a dusíka lesných pôd v modelovom území Nízkych Tatier – [pdf]

Stachera, J., Lalkovič, M.: Vplyv lesnatosti malého povodia na chemizmus odtekajúcej vody – [pdf]

Žarnovican, R.: Temporálny vzťah objemového prírastku brezy žltej (Betula alleghaniensis Britton) s klimatickými faktormi južného Quebeka, Kanada – [pdf]

 
 
Referáty

Konôpka, J. – Konôpka, B.: Diferenciácia zásad ochrany lesov podľa ich funkčného zamerania – [pdf]

 
 
Správy
Machanská, E.: [pdf]

Žihlavník: [pdf]

 
Recenzie

Kern, J.: [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu