číslo 4/2000

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
Pôvodné práce – Original papers
 
Stolina, M.: Ochrana lesa v aspektoch ekológie / Forest protection in ecology aspects [pdf]

Lukáč, T., Tajboš, J., Jakuba, P.: Časová analýza a ekonomické zhodnotenie práce LS 2–500 / Time analysis and economic evaluation of LS 2–500 work [pdf]

Turčáni, M., Čapek, M.: Výsledky štúdia parazitoidov a hmyzích predátorov podkôrnych škodcov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) v reliktných borinách Slovenského raja / The results of study of parasitoids and insect predators of bark beetles in native Scotch pine (Pinus sylvestris L.) stands in Slovenský raj Mts. [pdf]

Štefančík, I., Štefančík, L.: Vývoj borovicovo–smrekovej žrďoviny ovplyvnenej imisiami v oblasti stredného Spiša / Development of pine-spruce pole-stage stand affected by air pollutants in the region of central Spiš [pdf]

Tutka, J.: Vplyv zmien cien vstupov a výstupov na výsledok lesnej výroby / The effect of price changes of inputs and outputs on forest production [pdf]

Gömöry, D.: Vymedzenie geneticky homogénnych oblastí v areáli buka lesného (Fagus sylvatica) na Slovensku v nadväznosti na zachovanie jeho genofondu / Identification of genetically homogeneous zones within the range of European beech (Fagus sylvatica) in Slovakia in relation to gene conservation [pdf]

  
Referáty – Discussion papers

Tuček, J., Brezina, l., Zeman, M.: Možnosti využitia GPS/GIS pri zisťovaní stavu lesa / Possibilities for GPS/GIS using in forest inventory [pdf]

 
Správy – Reports

Varínsky, J.: Seminár „Praktické opatrenia pri obhospodarovaní horských lesov“ [pdf]

 
Recenzie – Reviews

Bodó, T.: Führer Ernö - Az aszály és belvíz érvényesülése nagyalföld erdömüvelésében – I. (Prejav sucha (prísušku) a zamokenia, spôsobeného nadbytkom zrážok, na pestovanie lesov v oblasti Nagyalföldu (Veľkej nížiny) – I. časť  [pdf]

Konôpka, B.: Heli Peltola, Barrry Gardiner, Seppo Kellomäki, Taneli Kolström, Reinhard Lässig, John Moore, Christopher Quine, Jean-Claude Ruel (editori): Vietor a ďalšie abiotické riziká v lese. (Wind and Other Abiotic Risks to Forests.) / [pdf]

Špulerová, J.: Adam Barcikowski, Marian Boinski, Andrej Nienartowicz (editori): Mnohofunkčné poslanie lesov. (Wielofunkcyjna rola lasu: ochrona przyrody, gospodarka, edukacja (materialy pokonferencyjne) / [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu