číslo 2/2001

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Gaffrey, D. – Fabrika, M.: Tree Measurements Taken in the Dobroč Virgin Forest using Terrestrial Photogrammetry and a Theodolite  [ celý text ]

Kelbel, P.: The results of monintoring of conobionts of selected spruce species (Picea spp.) [ celý text ]

Rédei, K. – Veperdi, I.: Study of the relationships between crown and volume production of black locust trees (Robinia pseudoacacia L.) [ celý text ]

Scheer, Ľ.: Geostatical approach for interpolation of forest ecosystem related data [ celý text ]

Paule, L. – Gömöry, D. – Longauer, R. – Krajmerová, D.: Patterns of genetic diversity distribution in three main Central European montane tree species: Picea abies Karst., Abies alba Mill. and Fagus sylvatica L. [ celý text ]

Raši, R. – Bucha, T.: The evaluation of forest stands defoliation in the region of Water construction system Gabčíkovo using aerial photos [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Linderová, R.: Valuation of public-beneficial forest functions according to forest regions in the Slovak Republic [ celý text ]

 
Správy – Report

Štefančík, I.: The 2nd Czecho-Slovak scientific workshop in Silviculture [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Kern, J.: Konôpka, J. – Grandtner, M. M. (editori) – 3. konferencia lesníckej sekcie, 19. svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenie [ celý text ]

Klubica, D.: Konôpka, J. a kol. – Stav lesov a lesníctva na Slovensku, návrhy strategických a koncepčných zámerov [ celý text ]

Štefančík, I.: Průša, E. – Silviculture on typological principles [ celý text ]

Kern, J.: Nordanstig, G. – Viacnásobné úžitky lesníctva [ celý text ]

Kern, J.: Kolektív – Účasť verejnosti v lesníctve v Európe a Severnej Amerike [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu