číslo 2/2002

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Petráš, R., Mecko, J., Petrášová, V.: Vývoj cien surového dreva hospodársky významných drevín Slovenska [Development of raw timber prices for commercially important tree species in Slovakia] [ celý text ]

Ištoňa, J.: Vplyv acidifikácie na zmeny vo fytocenózach lesných spoločenstiev v oblasti Stredných Beskýd [The effect of acidification on the changes in phytocenoses of forest communities in Central Beskids Mts.] [ celý text ]

Tajboš, J., Lukáč, T.: Výpočet vybraných parametrov nosného lana lesníckych lanoviek [Computing of Selected parameters of Forest Cableways carrying cable]  [ celý text ]

Sarvašová, Z.: Genetická štruktúra jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia L.) vo vybraných oblastiach Slovenska [Genetic structure of Sorbus aucuparia L. in elected regions of Slovakia]  [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Nociar, V., Nociarová, G.: Analýza súčasných vzťahov lesného hospodárstva a odvetvia spracovania dreva a návrh opatrení na ich zlepšenie [Analysis of present relationships of forestry and wood industry and a proposal of measures for their improvement]  [ celý text ]

 

Správy – Reports

Varínsky, J.: Seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2001“ [ celý text ]

Konôpka, B.: Ochrana biodiverzity a jej implementácia do lesníctva [ celý text ]

Maňkovská, B.: Dlhodobý vplyv atmosférického znečistenia na lesné ekosystémy [ celý text ]

Štefančík, I.: 4. Česko-slovenský medzinárodný seminár v odbore Pestovanie lesa [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Šálka, J.: M. Krott – Politikfeldanalyse Forstwirtschaft, Eine Einführung für Studium und Praxis [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu