číslo 2/2004

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Hnilica, R.: Stavebnicový lanový systém SLS ako adaptácia lesníckeho kolesového traktora LKT 81 T [Aggregate cable system SLS as an adaptation of forest wheeled tractor LKT 81 T]  [ celý text ]

Stanovský, M., Radocha, M., Hnilica, R., Slamka, M.: Návrh a vývoj modelu zraňovacej pôdnej frézy ZPF–250 [Proposal and development of a model of soil scarifier ZPF–250]  [ celý text ]

Tajboš, J.: Štruktúra porastov a geomorfologické pomery Západných Tatier – časť Liptovské Tatry [Forest stands structure and geomorphological condition of West Tatra – part Liptov Tatra]  [ celý text ]

Réh, J.: Vplyv systematickej a omeškanej výchovy na kvantitatívnu a kvalitatívnu produkciu bukových žrďovín [Effects of regular and delayed treatments on the quantitative and qualitative production of beech saplings]  [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Konôpka, J.: Erneuerung der Privatforstwirtschaft in der Slowakischen Republik – Restoration of private forestry in the Slovak Republic [Obnova súkromného lesníctvo vo Slovenská republike]  [ celý text ]

 
Správy – Reports
Sarvašová, Z.: Podpora inovácií a podnikania v lesníctve [ celý text ]
Štefančík, I.: 5. Česko-slovenské vedecké sympózium v odbore pestovania lesa [ celý text ]
Sušková, M.: Aktuálne problémy lesného školkarstva a semenárstva 2004 [ celý text ]
Šebeň, V.: Konferencia „Hole a horná hranica vo Veľkej Fatre“ [ celý text ]
 
Recenzie – Reviews
 
Konôpka, J.: Ctibor GREGUŠ: Základné princípy dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku [ celý text ]
Konôpka, J., Lipták, J.: Robert NÖRR: Wurzeldeformationen – ein Risiko für die Bestandesstabilität? (Deformácie koreňov – riziko stability porastov?) [ celý text ]
Mihál, I.: Ján GÁPER & Ivan PIŠÚT: Mykológia – Systém, vývoj a ekológia húb [ celý text ]
Štefančík, I.: Stanislav VACEK a kol.: Horské lesy České republiky [ celý text ]
NSRV ARVI NSRV
tomenu