číslo 2/2005

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

 
Úvodník – Editorial
Konôpka, J.: Začíname vydávať 51. ročník Lesníckeho časopisu [ celý text ]
 
 
Pôvodné práce – Original papers

Fabrika, M.: Návrh algoritmov pre prebierkový model rastového simulátora SIBYLA [Proposal of algorithms for thinning models of growth simulator SIBYLA] [ celý text ]

Kohán, Š.: Hodnotenie rastových vlastností rozličných klonov topoľov v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine [Evaluation of growth characteristics of various poplar clones in intensive plantations in Eastern Slovakian lowland] [ celý text ]

Minďáš, J.: Charakteristika kvalitatívneho zloženia zrážok a lyzimetrických vôd v dospelom zmiešanom poraste (JD–SM–BK) stredohorskej oblasti Poľana – I. acidita a zakysľujúce komponenty [Characteristics of the precipitation and soil water quality in the mature mixed forest stand (fir-spruce-beech) of midmountain region Polana – I. acidity and acidifying components] [ celý text ]

Slávik, M.: Rast juvenilných štádií duglasky tisolistej Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, na rôznych substrátoch [Growth juvenile stage of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco, on different substrates] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Michalík, I.: Štatististické informačné systémy v riadení lesného hospodárstva [Statistical information systems in the management of forestry] [ celý text ]

 
 
Správy – Reports

Zúbrik, M., Novotný, J., Varínsky, J.: „Hynutie smrečín – príčiny, dôsledky, riešenia“ [Decline of spruce woods – reasons, consequences, and solutions] [ celý text ]

Konôpka, J.: Horská a vysokohorská krajina [Mountainous and high-mountainous landscape] [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Konôpka, B.: Miroslav M. Grandtner a kol.: Elsevier´s Dictionary of Trees. Volume I. North America [Elsevierov slovník stromov. Časť 1. Severná Amerika] [ celý text ]

Kern, J.: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2004 (Zelená správa)  [Report on Forestry in the Slovak Republic 2004 – Green report] [ celý text ]

 
Kronika – Chronicle

Midriak, R.: Jubileum ekológa a ochrancu prírody Karpát prof. Ing. Dr. h. c. Štefana Stojku, DrSc. [Jubilee of ecologist and conservationists of the nature of the Carpathian Mts. of Professor Stefan Stojka, DrSc.] [ celý text ]

Šmelko, Š.: Za profesorom A. Priesolom, významným predstaviteľom slovenskej lesníckej vedy a vzdelávania [ celý text ]

 
Bibliografia

Prehľad pôvodných prác a referátov publikovaných v Lesníckom časopise v rokoch 1955–2004

NSRV ARVI NSRV
tomenu