číslo 3/2006

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce

Minďáš, J.: Charakteristika kvalitatívneho zloženia zrážok a lyzimetrických vôd v dospelom zmiešanom poraste (JD-SM-BK) stredohorskej oblasti Poľana – II. – bázické katióny [ celý text ]

Konôpka, J., Konôpka, B.: Zdravotný tav a ohrozenie lesných ekosystémov škodlivými činiteľmi v Štiavnických vrchoch [ celý text ]

Halaj, D., Šálka, J.: Kalkulácie nákladov a krátkodobé rozhodovanie v lesnom podniku [ celý text ]

Klč, P., Novák, J.: Analýza sprístupnenia lesov v modelovom území [ celý text ]

Černý, M., Apltauer, J., Cienciala, E.: Přenost dendrometrického měření biomasy stojících buků technologickou sestavou Field-Map [ celý text ]

Kohán, Š.: Valuation of growth and volume production of poplar clones on alluvial soils of Laborec river in Eastern Slovakian lowland [ celý text ]

 
Referáty

Slamka, M.: Lesná technika a spracovanie vetrovej kalamity vo Vysokých Tatrách [ celý text ]

 
Správy

Štefančík, I.: Medzinárodná konferencia „Nové poznatky v pestovaní lesov“ [ celý text ]

Midriak, R.: Metamorfózy ochrany prírody v Tatrách [ celý text ]

Bortelová, K.: O vede treba komunikovať [ celý text ]

 
Recenzie

Hladká, D.: E. Masarovičová, M. Repčák a kol. – Fyziológia rastlín [ celý text ]

Štefančík, I.: M. Slodičák a kol.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách [ celý text ]

 
Kronika

Midriak, R.: Stratégia života jubilanta – osemdesiatnika – prof. Ing. Dušana Zachara, DrSc. [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu