číslo 4/2006

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

Pôvodné práce

Messingerová, V., Tajboš, J.: Hluk v pracovnom a prírodnom prostredí pri doprave dreva vrtuľníkom Mi-8 [ celý text ]

Klč, P., Žáček, J., Sotorník, M.: Sprístupnenosť lesov Českej republiky lesnou dopravnou sieťou [ celý text ]

Šmelko, Š., Pajtík, J.: Ako reprezentuje dofoliácia korún úrovňových a nadúrovňových stromov defoliáciu všetkých stromov v poraste [ celý text ]

Kohán, Š.: Hodnotenie rastu a objemovej produkcie orecha čierneho (Juglans nigra L.) pri intenzívnom a tradičnom spôsobe pestovania v zmenených ekologických podmienkach nížinných oblastí Slovenska [ celý text ]

Moravčík, M., Balogh, P.: Vývoj vekovej štruktúry lesov na Slovensku [ celý text ]

 
Referáty

Konôpka, J., Konôpka, B., Paulenka, J.: Problematika uplatnenia hľadiska ochrany lesov pri stanovení rubného veku lesných porastov [ celý text ]

 
Správy

Sarvašová, Z.: Politiky pomáhajúce rozvoju investícií a inovácií v podpore rozvoja vidieka [ celý text ]

Moravčík, M.: The thirty-third Session of the European Forestry Commisssion [ celý text ]

Štefančík, I.: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností [ celý text ]

 
Recenzie

Konôpka, B.: FAO: State of the World´s Forests 2005 [ celý text ]

Midriak, R.: S. Vacek a kol. – Horské lesy České republiky [ celý text ]

Tučeková, A.: J. Hoffmann, K. Chválová, E. Palátová – Lesné semenárstvo na Slovensku [ celý text ]

Štefančík, I.: M. Slodičák, J. Novák (eds.): Lesnický výzkum v Krušných horách [ celý text ]

Hell, P.: S. Matič, B. Prpič, J. Gračan, I. Anič, D. Kajba, P. Vratarič, J. Dundovič (eds.) et al.: Poplavne šume u Hrvatskoj. (Lužné lesy Chorvátska) [ celý text ]

 
Kronika

Konôpka, J.: Za profesorom Ing. Jozefom Porubiakom, CSc. [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu