číslo 1/2007

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Bucha, T., Stibig, H.J.: Vplyv priestorového rozlíšenia satelitných záznamov na presnosť určenia výmery: príkladová štúdia pre lesné ťažby [The impact of the spatial resolution of satellite imagery on the accuracy of area mapping: a case study for clear cutting of forest] [celý text]

Zúbrik, M., Novotný, M., Kozánek, M.: The effect of gamma radiation on the host preferences of the gypsy moth larvae (Lymantria dispar L., Lep.: Lymantriidae) [Vplyv gama gradácie napotravné preferencie húseníc mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L., Lep.: Lymantriidae)] [celý text]

Kuľková, L.: Effective population size estimation of a Larix decidua L. seed orchard [Odhad efektívnej veľkosti populácie Larix decidua L. v semennom sade] [celý text]

Šmelko, Š.: Hromadné určovanie objemu dreva na dopravných prostriedkoch kombináciou predbežného odhadu a spresňujúceho kontrolného merania [Determination of timber volumeplaced on transport means by combination of preliminary estimation and control measurement] [celý text]

 
Referáty – Discussion papers

Klč, P., Žáček, J.: Zpřístupněnost lesů v České a Slovenské republice [Making access to forests in the Czech and Slovak Republic] [celý text]

Herich, I.: Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií  [Tools for the integration and distributed utilization of geo-spatial information] [celý text]

 
Správy – Reports
 
Priwitzer, T.: Klimatická zmena – lesné ekosystémy a krajina [celý text]
Herich, I.: Lesy v metainformačnom systéme národnej infraštruktúry priestorových informácií [celý text]
 
Recenzie – Reviews
 
Konôpka, B.: Journal of Forest Research (Žurnál lesníckeho výskumu), ročník 12, číslo 2 – tematicky zamerané na „Vývoj a funkcie koreňov lesných drevín“ [celý text]

Kronika – Chronicle

Konôpka, J.: Za Prof. Ing. Alexandrom Sommerom, DrSc. [celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu